<< Back to Off-topic Forum   Search

Posts 1 - 10 of 10   
Ebola: 3/29/2015 01:46:06


Benjamin628 
Level 59
Report
ORIGIN (Only first half)
1 cggacacaca aaaagaaaga agaattttta ggatcttttg tgtgcgaata actatgagga
61 agattaataa ttttcctctc attgaaattt atatcggaat ttaaattgaa attgttactg
121 taatcatacc tggtttgttt cagagccata tcaccaagat agagaacaac ctaggtctcc
181 ggagggggca agggcatcag tgtgctcagt tgaaaatccc ttgtcaacat ctaggcctta
241 tcacatcaca agttccgcct taaactctgc agggtgatcc aacaacctta atagcaacat
301 tattgttaaa ggacagcatt agttcacagt caaacaagca agattgagaa ttaactttga
361 ttttgaacct gaacacccag aggactggag actcaacaac cctaaagcct ggggtaaaac
421 attagaaata gtttaaagac aaattgctcg gaatcacaaa attccgagta tggattctcg
481 tcctcagaaa gtctggatga cgccgagtct cactgaatct gacatggatt accacaagat
541 cttgacagca ggtctgtccg ttcaacaggg gattgttcgg caaagagtca tcccagtgta
601 tcaagtaaac aatcttgagg aaatttgcca acttatcata caggcctttg aagctggtgt
661 tgattttcaa gagagtgcgg acagtttcct tctcatgctt tgtcttcatc atgcgtacca
721 aggagattac aaacttttct tggaaagtgg cgcagtcaag tatttggaag ggcacgggtt
781 ccgttttgaa gtcaagaagt gtgatggagt gaagcgcctt gaggaattgc tgccagcagt
841 atctagtggg agaaacatta agagaacact tgctgccatg ccggaagagg agacgactga
901 agctaatgcc ggtcagttcc tctcctttgc aagtctattc cttccgaaat tggtagtagg
961 agaaaaggct tgccttgaga aggttcaaag gcaaattcaa gtacatgcag agcaaggact
1021 gatacaatat ccaacagctt ggcaatcagt aggacacatg atggtgattt tccgtttgat
1081 gcgaacaaat tttttgatca aatttcttct aatacaccaa gggatgcaca tggttgccgg
1141 acatgatgcc aacgatgctg tgatttcaaa ttcagtggct caagctcgtt tttcaggtct
1201 attgattgtc aaaacagtac ttgatcatat cctacaaaag acagaacgag gagttcgtct
1261 ccatcctctt gcaaggaccg ccaaggtaaa aaatgaggtg aactccttca aggctgcact
1321 cagctccctg gccaagcatg gagagtatgc tcctttcgcc cgacttttga acctttctgg
1381 agtaaataat cttgagcatg gtcttttccc tcaactgtcg gcaattgcac tcggagtcgc
1441 cacagcccac gggagcaccc tcgcaggagt aaatgttgga gaacagtatc aacagctcag
1501 agaggcagcc actgaggctg agaagcaact ccaacaatat gcggagtctc gtgaacttga
1561 ccatcttgga cttgatgatc aggaaaagaa aattcttatg aacttccatc agaaaaagaa
1621 cgaaatcagc ttccagcaaa caaacgcgat ggtaactcta agaaaagagc gcctggccaa
1681 gctgacagaa gctatcactg ctgcatcact gcccaaaaca agtggacatt acgatgatga
1741 tgacgacatt ccctttccag gacccatcaa tgatgacgac aatcctggcc atcaagatga
1801 tgatccgact gactcacagg atacgaccat tcccgatgtg gtagttgacc ccgatgatgg
1861 aggctacggc gaataccaaa gttactcgga aaacggcatg agtgcaccag atgacttggt
1921 cctattcgat ctagacgagg acgacgagga caccaagcca gtgcctaaca gatcgaccaa
1981 gggtggacaa cagaaaaaca gtcaaaaggg ccagcataca gagggcagac agacacaatc
2041 cacgccaact caaaacgtca caggccctcg cagaacaatc caccatgcca gtgctccact
2101 cacggacaat gacagaagaa acgaaccctc cggctcaacc agccctcgca tgctgacccc
2161 aatcaacgaa gaggcagacc cactggacga tgccgacgac gagacgtcta gccttccacc
2221 cttagagtca gatgatgaag aacaggacag ggacggaact tctaaccgca cacccactgt
2281 cgccccaccg gctcccgtat acagagatca ctccgaaaag aaagaactcc cgcaagatga
2341 acaacaagat caggaccaca ttcaagaggc caggaaccaa gacagtgaca acacccagcc
2401 agaacattct tttgaggaga tgtatcgcca cattctaaga tcacaggggc catttgatgc
2461 cgttttgtat tatcatatga tgaaggatga gcctgtagtt ttcagtacca gtgatggtaa
2521 agagtacacg tatccggact cccttgaaga ggaatatcca ccatggctca ctgaaaaaga
2581 ggccatgaat gatgagaata gatttgttac actggatggt caacaatttt attggccagt
2641 aatgaatcac aggaataaat tcatggcaat cctgcaacat catcagtgaa tgagcatgta
2701 ataatgggat gatttaatcg acaaatagct aacattaaat agtcaaggaa cgcaaacagg
2761 aagaattttt gatgtctaag gtgtgaatta ttatcacaat aaaagtgatt cttagttttg
2821 aatttaaagc tagcttatta ttactagccg tttttcaaag ttcaatttga gtcttaatgc
2881 aaataagcgt taagccacag ttatagccat aatggtaact caatatctta gccagcgatt
2941 tatctaaatt aaattacatt atgcttttat aacttaccta ctagcctgcc caacatttac
3001 acgatcgttt tataattaag aaaaaactaa tgatgaagat taaaaccttc atcatcctta
3061 cgtcaattga attctctagc actagaagct tattgtcttc aatgtaaaag aaaagctggc
3121 ctaacaagat gacaactaga acaaagggca ggggccatac tgtggccacg actcaaaacg
3181 acagaatgcc aggccctgag ctttcgggct ggatctctga gcagctaatg accggaagga
3241 ttcctgtaaa cgacatcttc tgtgatattg agaacaatcc aggattatgc tacgcatccc
3301 aaatgcaaca aacgaagcca aacccgaaga tgcgcaacag tcaaacccaa acggacccaa
3361 tttgcaatca tagttttgag gaggtagtac aaacattggc ttcactggct actgttgtgc
3421 aacaacaaac catcgcatca gaatcattag aacaacgcat tacgagtctt gagaatggtc
3481 taaagccagt ttatgatatg gcaaaaacaa tctcctcatt gaacagggtt tgtgctgaga
3541 tggttgcaaa atatgatctt ctggtgatga caaccggtcg ggcaacagca accgctgcgg
3601 caactgaggc ttattgggct gaacatggtc aaccaccacc tggaccatca ctttatgaag
3661 aaagtgcgat tcggggtaag attgaatcta gagatgagac tgtccctcaa agtgttaggg
3721 aggcattcaa caatctagac agtaccactt cactaactga ggaaaatttt gggaaacctg
3781 acatttcggc aaaggatttg agaaacatta tgtatgatca cttgcctggt tttggaactg
3841 ctttccacca attagtacaa gtgatttgta aattgggaaa agatagcaat tcattggaca
3901 ttattcatgc tgagttccag gccagcctgg ctgaaggaga ctcccctcaa tgtgccctaa
3961 ttcaaattac aaaaagagtt ccaatcttcc aagatgctgc tccacctgtc atccacatcc
4021 gctctcgagg tgacattccc cgagcttgcc agaagagctt gcgtccagtc ccaccatcac
4081 ccaagattga tcgaggttgg gtatgtgttt ttcagcttca agatggtaaa acacttggac
4141 tcaaaatttg agccaatctc ttttccctcc gaaagaggca actaatagca gaggcttcaa
4201 ctgctgaact atagggtatg ttacattaat gatacacttg tgagtatcag ccctagataa
4261 tataagtcaa ttaaacaacc aagataaaat tgttcatatc ccgctagcag ctttaaagat
4321 aaatgtaata ggagctatac ctctgacagt attataatta attgttatta agtaacccaa
4381 accaaaaatg atgaagatta agaaaaacct acctcgactg agagagtgtt ttttcattaa
4441 ccttcatctt gtaaacgttg agcaaaattg ttaaaaatat gaggcgggtt atattgccta
4501 ctgctcctcc tgaatatatg gaggccatat accctgccag gtcaaattca acaattgcta
4561 ggggtggcaa cagcaataca ggcttcctga caccggagtc agtcaatgga gacactccat
4621 cgaatccact caggccaatt gctgatgaca ccatcgacca tgccagccac acaccaggca
4681 gtgtgtcatc agcattcatc ctcgaagcta tggtgaatgt catatcgggc cccaaagtgc
4741 taatgaagca aattccaatt tggcttcctc taggtgtcgc tgatcaaaag acctacagct
4801 ttgactcaac tacggccgcc atcatgcttg cttcatatac tatcacccat ttcggcaagg
4861 caaccaatcc gcttgtcaga gtcaatcggc tgggtcctgg aatcccggat caccccctca
4921 ggctcctgcg aattggaaac caggctttcc tccaggagtt cgttcttcca ccagtccaac
4981 taccccagta tttcaccttt gatttgacag cactcaaact gatcactcaa ccactgcctg
5041 ctgcaacatg gaccgatgac actccaactg gatcaaatgg agcgttgcgt ccaggaattt
5101 catttcatcc aaaacttcgc cccattcttt tacccaacaa aagtgggaag aaggggaaca
5161 gtgccgatct aacatctccg gagaaaatcc aagcaataat gacttcactc caggacttta
5221 agatcgttcc aattgatcca accaaaaata tcatgggtat cgaagtgcca gaaactctgg
5281 tccacaagct gaccggtaag aaggtgactt ccaaaaatgg acaaccaatc atccctgttc
5341 ttttgccaaa gtacattggg ttggacccgg tggctccagg agacctcacc atggtaatca
5401 cacaggattg tgacacgtgt cattctcctg caagtcttcc agctgtggtt gagaagtaat
5461 tgcaataatt gactcagatc cagttttaca gaatcttctc agggatagtg ataacatctt
5521 tttaataatc cgtctactag aagagatact tctaattgat caatatacta aaggtgcttt
5581 acaccattgt ctcttttctc tcctaaatgt agagcttaac aaaagactca taatatacct
5641 gtttttaaaa gattgattga tgaaagatca tgactaataa cattacaaac aatcctacta
5701 taatcaatac ggtgattcaa atgtcaatct ttctcattgc acatactctt tgtccttatc
5761 ctcaaattgc ctacatgctt acatctgagg acagccagtg tgacttggat tggagatgtg
5821 gaggaaaaat cggggcccat ttctaagttg ttcacaatct aagtacagac attgctcttc
5881 taattaagaa aaaatcggcg atgaagatta agccgacagt gagcgtaatc ttcatctctc
5941 ttagattatt tgtcttccag agtaggggtc atcaggtcct tttcaattgg ataaccaaaa
6001 taagcttcac tagaaggata ttgtgaggcg acaacacaat gggtgttaca ggaatcttgc
6061 agttacctcg tgatcgattc aagaggacat cattctttct ttgggtaatt atccttttcc
6121 aaagaacatt ttccatcccg cttggagtta tccacaatag tacattacag gttagtgatg
6181 tcgacaaact agtttgtcgt gacaaactgt catccacaaa tcaattgaga tcagttggac
6241 tgaatctcga ggggaatgga gtggcaactg acgtgccatc tgtgactaaa agatggggct
6301 tcaggtccgg tgtcccacca aaggtggtca attatgaagc tggtgaatgg gctgaaaact
6361 gctacaatct tgaaatcaaa aaacctgacg ggagtgagtg tctaccagca gcgccagacg
6421 ggattcgggg cttcccccgg tgccggtatg tgcacaaagt atcaggaacg ggaccatgtg
6481 ccggagactt tgccttccac aaagagggtg ctttcttcct gtatgatcga cttgcttcca
6541 cagttatcta ccgaggaacg actttcgctg aaggtgtcgt tgcatttctg atactgcccc
6601 aagctaagaa ggacttcttc agctcacacc ccttgagaga gccggtcaat gcaacggagg
6661 acccgtcgag tggctattat tctaccacaa ttagatatca ggctaccggt tttggaacta
6721 atgagacaga gtacttgttc gaggttgaca atttgaccta cgtccaactt gaatcaagat
6781 tcacaccaca gtttctgctc cagctgaatg agacaatata tgcaagtggg aagaggagca
6841 acaccacggg aaaactaatt tggaaggtca accccgaaat tgatacaaca atcggggagt

Edited 3/29/2015 01:46:26
Ebola: 3/29/2015 02:05:40


Genghis 
Level 54
Report
Don't remember much from my biology type classes. What is this?
Ebola: 3/29/2015 02:11:43


Sephiroth 
Level 60
Report
6901 gggccttctg ggaaactaaa aaaacctcac tagaaaaatt cgcagtgaag agttgtcttt
Ebola: 3/29/2015 02:14:12


125ch209 
Level 58
Report
it is the genome sequence of the ebola virus. wich means that when 3D printers are able to 3D-print DNA, everyone will be able to print his own ebola virus :D
scared yet? :D
Ebola: 3/29/2015 03:24:23


Жұқтыру
Level 55
Report
Hmm, so A is Acatine, C is Cytokine, G is Gyromine, and T is Thyromine?

Same as Genghis.
Ebola: 3/29/2015 15:21:02


Benjamin628 
Level 59
Report
Adenine
Thymine

Cytosine
Guanine
Ebola: 3/29/2015 15:50:25


Жұқтыру
Level 55
Report
Ah, at least I remember Adenine Triphosphate - the thing everyone should know besides Deribonucleic Acid.
Ebola: 3/29/2015 18:15:14


Genghis 
Level 54
Report
Deoxyribonucleic Acid.*


Thanks 125. I had a feeling it was genome, wasn't sure.
Ebola: 3/29/2015 18:45:02


Ⓖ. Ⓐrun 
Level 57
Report
What has ATP got to do with genetics..?
Ebola: 3/29/2015 19:55:45


Жұқтыру
Level 55
Report
Eh...biology...
Posts 1 - 10 of 10